USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA

Kada se povežete na naš saj tili mu pristupite, saglasniste da vas obavezuju opšt iuslovi
korišćenja navedeni niže, kao i specifični uslovi navedeni na pojedinačnim stranama ovog sajta
koji se povremeno ažuriraju. Ako se ne slažete s ovim uslovima, odmah napustite sajt.
Ako nije drugačije naznačeno, ovaj web sajt, njegov sadržaj, ime domena i

URL: https://www.ferolnor.rs, vlasništvo su:
Ferolnord.o.o.
Sedište :
Jovana Mikića 56
24000 Subotica
Tel: Fax: 024/566-100
nabavka@ferolnor.rs

1. Svrha ovog web sajta:
Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, uključujući sve informacije, tekstove, grafike, slike, URL i ostali
material služe u svrhu opšteg informisanja o Ferolnord.o.o.

2. Zaštitni znak i autorska prava:
Ferolnor i sve registrovane marke firme Ferolnor.o.o. na koje se upućuje na ovom sajtu u
vlasništvu su firme Ferolnor.o.o. Oni se ne mogu koristitini u koju svrhu bez pisanog odobrenja
vlasnika. Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo veb-sajta ili njegov sadržaj,
osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ninakakav medijum bez pisane dozvole firme
Ferolnor.o.o.
Ferolnor.o.o. ne polaže parvo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo
njihovih vlasnika.
Za više informacija obratite se na:
nabavka@ferolnor.rs

3. Linkovi ka drugim sajtovima:
Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su ponuđeni radi lakšeg korišćenja, a
ne kao odobravanje sadržaja tih sajtova od strane Ferolnor.o.o.
Ferolnor d.o.o ne odgovara za sadržaj web strana i ne zastupa niti garantuje za sajtove ili
materijalni sadržaj takvih web sajtova.

4. Ažuriranje informacija:

Ferolnor d.o.o. nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, možda nećete moći
da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća zbog tehničkih problema ili tokom radova na
održavanju ili nadogradnji. Pored toga, iako Ferolnor d.o.o.ona stoji da obezbedi ažurnost
informacija na sajtu, ona ne garantuje njihovu tačnost niti potpunost, bilo izričito bilo
podrazumevano. Sadržaj ovog sajta i sajtova kojima se može pristupiti putem URL mogu biti
ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.
Ferolnor d.o.o ne garantuje da je websajt i pristup njemu bezbedan niti da na sajtu nema virusa ili
grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite odgovornost za zaštitu
svojih podataka od virusa.
Ferolnor d.o.o ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili posledičnu štetu
bilo koje vrste ili bilo kog uzroka proizašlih iz vase upotrebe ili nemogućnosti da pristupite sajtu.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI:
REFLEKT HD NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA JEDNOJ
STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, ČINJENIČNU ILI
POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM SAJTOM ILI POREKLOM
SA OVOG SAJTA NITI UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI SAJTA ILI RESURSA KOME
SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA NITI ZA PREUZIMANJE ILI PRISTUP
MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI,
BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU
ŠTEDNJU ILI GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA
KADA JE REFLEKT HD IZRIČITO UKAZALA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO
ISKLJUČENJE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE,
BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM
PRAVNIM TEORIJAMA.

6. Poverljive i vlasničkeinformacije:
Ferolnor d.o.o ne želi da prima poverljive niti vlasničke informacije od vas putem našeg
websajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili material poslati Ferolnor d.o.o smatrati
da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala firmi Ferolnor d.o.o dajete neopozivo
ovlašćenje da neograničenokoristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove
materijale ili informacije, i takođe ste saglasni Ferolnor d.o.o im aslobodu da u bilo koju svrhu
koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.

7. Problem I nadležnosti:
Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu promocije
proizvoda firme Ferolnor d.o.o.
Ferolnor d.o.o ne garantuje da su materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na
svim lokacijama.

Uslovi korišćenja podležu i tumače se prema srpskom zakonu bez obzira na odredbe
međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita,
ništavna ili po bilokom osnovu nesprovodiva, izuzima se izovih Uslova korišćenja ali ne utiče na
važnost i sprovodivost ostalih odredaba. Ovo je celokupan ugovor između ugovornih strana koji
se tiče predmeta ovog ugovora i ne može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obeju strana.

Poslednja izmena: 02. Jun 2019.